Over

Over

ADVOCOLUMN beoogt zowel columns als blogs te publiceren.  

Op het verschil tussen een blog en een column zal nu niet verder worden ingegaan (daarover is al veel geschreven) anders dan de korte samenvatting dat een column een persoonlijke, subjectieve, noot is en een blog zoveel mogelijk informatief, objectief, beoogt te zijn. Echter, in veel gevallen is er geen strakke scheidslijn meer te trekken.  

De nadruk zal liggen op blogs die vanwege de persoonlijke interpretatie erin en vanwege de conclusies van het besprokene ook het karakter van een column kunnen hebben.  

Voorts zal het civiele recht centraal staan.